FELSŐBBFOKÚ TANULMÁNYOK INTÉZETE KŐSZEG
HUN / ENG  

A hazai fenntartható fejlődés vezérfonala

2017. február 03. 08:25:36  nyomtatási kép


 

A hazai fenntartható fejlődés vezérfonala" - “Blueprint for the Hungarian Sustainability"

Felsőbbfokú Tanulmányok Intézet - Polányi Központ Konferenciája

A program leírásánál az előadóra és a témára kattintva látható és letölthető lesz az előadás összefoglaló anyaga! 

Időpont: 2017. január 20-21-én

Helyszín: Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete, 

Kőszeg 9730 Chernel utca 14. Bibó előadóterem 

Program:Elnök
Előadók
Téma és előadás cím
10.30-11.00
Regisztráció11.00-11.20

Csutora Mária
Kerekes Sándor
A fenntarthatóság hazai kihívásai
Youtube:  http://tinyurl.hu/05NM
11.20-11.40


Tóth Gergely
Humánökonómia: A fenntarthatóság elvénekszerves integrálása a haza közgazdászképzésbe
11.40-12.00
  Bartus Gábor
Fenntarthatóság: mire jó?
12.00-12-25   Kocsis Tamás
Égi lábnyom
12.25-12.45
  Csutora Mária
Harangozó Gábor
A szubjektív jólét felé mutató irányzatok átültetése a szakpolitikákba
12.45-13.15
Ebéd
   
13.15-13.30
 Zilahy Gyula
Hetesi Zsolt
Vidéki táj(kép)
13.30-13.50
  Fleischer Tamás
Urbanizáció, fenntarthatóság, Smart-cities
13.50-14.10
  Kovács Károly-Czeglédi Ildikó
A települési vízgazdálkodás fenntarthatósága a költségszerkezet tükrében
14.10-14.25
  Magasházi Anikó
A helyi intézmények szerepe a multinacionális vállalati innovációk támogatásában
14.25-14.40
  Szabó Mariann
KRAFT
14.40-15.00
  Zilahy Gyula
Üzlet az internet korában: új kihívások és felelősségek
15.00-15.20
Kávészünet
   
15.20-15.40
 Csernai László
Hetesi Zsolt
Alkalmazkodó és felhasználó közeli energiarendszer
15.40-16.00
  Szigeti Cecília
Valós-e a szétválás a GDP és az ökológiai lábnyom között
16.00-16.20
  Bodor Mónika
Érvényesek-e a Kuznets görbék az üvegházhatású gázok kibocsátására
16.20-16.40
  Pálvölgyi Tamás
Klíma és fenntarthatóság
16.40-17.00
  Szabó Lajos
Fejlesztési projektek fenntarthatósága
17.00-17.20
  Beliczay Erzsébet
Épített környezetünk
17.20-17.40
  Gál Zoltán
Nemzetközi pénzügyi rendszer és a fenntarthatóság
17.40-18.00
  Csernai László
Energiagazdaság az entrópia tükrében
18.15-
Vacsora - Ibrahim étterem

2017. január 21. szombat, Európa Ház Bibó terem


8.30-8.45
 Gaál Zoltán  Papp István  Villamoserőművek hatása a fenntarthatóságra
Youtube: http://tinyurl.hu/Kp3J
8.45-9.04   Rossen Tkacsenko  Városi közlekedés fenntarthatósága
Youtube: http://tinyurl.hu/Tan8
 9.00-9.15    Besenyei Mónika  Milyen a jó Állam, ha fenntartható?
Youtube: http://tinyurl.hu/Tan8
 9.15-9.30    Csuvár Ádám  A földgáz és a tűzifa harca 
Youtube: http://tinyurl.hu/LZ6A
 9.30-9.45    Görög Georgina Megosztó gazdaság: üzleti modell és/vagy életmód váltás 
Youtube: http://tinyurl.hu/eTT0
 9.45-10.05    Gaál Zoltán A Kraft projekt tanulságai
Youtube:http://tinyurl.hu/ZbZ9
10.05-10.25    Csernai László A Vízkormányzás kihívásai és a lehetséges megoldások
Youtube:http://tinyurl.hu/Z8Y3
10.25-10.40 Kávészünet    
10-40-12.00 Műhelymegbeszélés
12.00-12.50  Összefoglaló  Kerekes Sándor, Csutora Mária, Zilahy Gyula, Csernai László
13.00-14.30 Ebéd - Ibrahim étteremA konferencia előadói és résztvevői:

Bartus Gábor PhD (1968) környezetgazdász, 1992 óta a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Környezetgazdaságtan Tanszékének tanára, egyetemi adjunktus. Környezetgazdaságtant és hulladékmenedzsmentet gazdálkodási szakos és mérnök hallgatóknak tanít BSc szinttől a doktori képzésig. Kutatási területe a környezetpolitikai beavatkozások hatékonysága és a fenntarthatóság politikája. Szalai Ákossal közösen írt “Környezet, jog, közgazdaságtan" könyve a környezetpolitikai beavatkozások magyar nyelven megjelent egyik legátfogóbb monográfiája. 2010-től az Országgyűlés keretében működő Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács titkára, az Országgyűlés elnökének főtanácsadója. Tagja az Európai Fenntartható Fejlődési Hálózatnak (ESDN) és társelnöke az Európai Fenntartható Fejlődési és Környezetvédelmi Tanácsok szervezete (EEAC) Fenntartható Fejlődési Munkacsoportjának. Egyik kezdeményezője és tanácsadója az openSDGclub_Berlin folyamatnak.

Beliczay Erzsébet építész, környezetvédelmi szakértő, 2015-ig a Levegő Munkacsoport elnökhelyettese. Jelenleg a Zöld Civil Koordinációs Tanács tagja. Több sikeres környezetvédelmi ügy programvezetője volt. Számos tanulmánya és egyéb publikációja jelent meg zöld műszaki kérdésekről és megoldásra váró környezetvédelmi problémákról. A hazai civil társadalom egyik ismert képviselője.

Bodor Mónika mb. projekttervezési osztályvezető, Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság.
2016 őszén iASK ösztöndíjasként kapcsolódott be a Fenntartható fejlődéssel foglalkozó csoport munkájába.
A Pécsi Tudományegyetemen szerzett közgazdász diplomát, majd a Kaposvári Egyetem PhD fokozatot.
Kutatási területe az emberi erőforrás menedzsment.
Több éves tapasztalattal bír a magyar felsőoktatás intézményi gazdálkodásának területén továbbá számos felsőoktatás terültén megvalósított projekt projektmenedzsment feladatait látta el.

Csernai László Pál Professor Theoretical and Energy Physics Unit Institute for Physics and University of Bergen
2008- Adjunct Fellow, Frankfurt Inst. for Advanced Studies,
1988- Professor, Physics Department, University of Bergen,
1974- Sci. Advisor (1988-), Central Research Inst. for Physics,
Budapest
2000-04 Sci. Director, Bergen Computational Physics Lab.,
1987-01 Consultant, Los Alamos National Laboratory, USA
1973-74 Staff Physicist and Designer (for the Paks Nuclear Power
Plant), Power Plant and Network Engineering Company, Budapest
Researche fields: Theoretical high energy nuclear physics,
Relativistic heavy ion collisions, Relativistic statistical physics,
Relativistic fluid dynamics, Shocks, Detonations, Deflagrations,
Methods from General Relativity, Field Theory and Neural Networks.

Csutora Mária egyetemi tanár Budapesti Corvinus Egyetem Oktatott tárgyak: környezet gazdaságtan, vállalati környezeti menedzsment, fenntartható fogyasztás, kutatási és publikációs stratégiák
Főbb kutatási témák:fenntartható fogyasztás, ökológiai lábnyom, környezeti input-output elemzések, karbonlábnyom számítás. Nemzetközileg a legismertebb magyar környezetgazdász, egyik cikke a Yale Egyetemen is tananyag.

Czeglédi Ildikó, okl. közgazdász, a Magyar Víz és Szennyvíztechnikai Szövetség, MASZESZ, valamint az EWA (Európai Vízügyi Szövetség) Gazdasági munkacsoportjainak vezetője, vagyongazdálkodási szakértő BDL Környezetvédelmi Kft.
A Corvinus Egyetemen szerzett diplomát környezetgazdaságtani és regionális gazdaságtani mesterszakon.
Kutatási területe: Életciklusköltség-számítás (LCC) és dinamikus költségelemzés (DCC) alkalmazása a víziközmű szektorban, a víziközmű szolgáltatások költséghatékonysága, fenntarthatósága.

Fleischer Tamás a Magyar Tudományos Akadémia Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont Világgazdasági Intézetének kutatója. Kutatási területéhez tartoznak az infrastruktúra hálózatok és a környezetvédelem egyes kérdései, ezen belül kiemelten foglalkozik a környezetbarát közlekedés témakörével. Közlekedésépítő mérnöki oklevelét a Budapesti Műszaki Egyetem Építőmérnöki Karán szerezte 1971-ben, gazdasági mérnöki oklevelét a Budapesti Műszaki Egyetem Közlekedésmérnöki Karán 1976-ban. 1985-ben elvégezte a Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem Nemzetközi Gazdasági Kapcsolatok szakközgazdász szakát. A közgazdaságtudomány kandidátusa fokozatot 1995-ben szerezte meg.

Gaál Zoltán professzor emeritus. Vegyészmérnök (Veszprémi Vegyipari Egyetem 1971), valamint okleveles gazdasági mérnök Kutatásai főképp a vállalati kultúra és stratégia kölcsönhatásai, a szervezeti tudásmenedzsment ill. tudástranszfer kulturális összefüggései területére fókuszálnak. 1998-tól 2007-ig a Pannon Egyetem rektora. A Herendi Porcelánmanufaktúra igazgatóságának elnöke.
Az iASK Kraft csoportjának koordinátora.

Gál Zoltán tanszékvezető egyetemi tanár Kaposvári Egyetem Statisztika és regionális gazdaságtan tanszékén. Felsőfokú tanulmányait a Kossuth Lajos Tudományegyetem, földrajz-történelem szakon, The Queens University, Belfast, Gazdaság és Társadalomtudományi Karán és a Közép-Európai Egyetemen (CEU) végezte. Kandidátusi fokozatát 1998-ban szerezte meg Földrajztudományokból, majd 2009-ben Habilitált. Az MTA Közgazdaság-és Regionális Tudományi Kutatóközpont, Regionális Kutatások Intézete, Dunántúli Tudományos Osztály és jogelőd intézményeiben 1997 óta, a Kaposvári Egyetemen 2001-től műveli a Területi pénzügyek, nemzetközi pénzügyek térgazdaságtana, hitelintézeti hálózatok, kelet-közép-európai pénzügyi piaci folyamatok, közvetlen külföldi működőtőke-befektetések, az innováció regionális gazdaságtana, innováció-menedzsment kutatási területeket és oktatási tevékenysége is ide kapcsolódik.

Harangozó Gábor egyetemi docens, Budapesti Corvinus Egyetem logisztika és ellátásmenedzsment tanszékén.
2002-ben közgazdász, 2004-ben kertészmérnöki diplomát szerzett a Corvinus Egyetemen, 2008-ban pedig PhD fokozatot.
2011-ben vendégtanárként a Kwangwoon University-n tanított, 2004-ben ösztöndíjas (University St Gallen)
Kutatási területe: Vállalati környezeti és fenntarthatósági menedzsment
Fontosabb oktatott tárgyak: Környezetbarát vállalatirányítás / Corporate Environmental Management, Vállalatok társadalmi felelősségvállalása / Corporate Social Responsibility, Környezetpolitika, Környezetgazdaságtan, Megújuló energiaforrások

Hetesi Zsolt a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tudományos főmunkatársa, a fenntartható fejlődés és erőforrások kutatócsoport vezetője. 2003-ban szerzett diplomát fizika-csillagászat szakon, majd 2008-ban szerzett PhD fokozatot részecskefizikából és csillagászatból. 2005 óta foglalkozik környezeti-energetikai és fenntarthatósággal kapcsolatos kutatásokkal. "Egy élhetőbb világért" címmel blogot ír, és szabadidejében családi gazdaságot tart fenn.

Kerekes Sándor egyetemi tanár, a Kaposvári Egyetem Gazdálkodástudományi doktori iskolájának a vezetője, a Corvinus Egyetem Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar Gazdaságföldrajz, Geo-ökonómia és Fenntartható Fejlődés Intézet részfoglalkozású egyetemi tanára.
1971-ben tanári diplomát szerzett az MKKE-n, 2003-ban lett az MTA doktora. 1989-ben első tanszékvezetője volt a Környezetgazdaságtani és technológiai tanszéknek a BCE jogelődjén. Kutatási területe: fenntartható fejlődés, vállalatok társadalmi felelőssége, fenntartható üzleti modellek.
Oktatott tárgyak: környezetgazdaságtan, ipari ökológia, környezeti menedzsment, kutatásmódszertan.

Kocsis Tamás egyetemi docens, Corvinus Egyetem Társadalomtudományis és Nemzetközi Kapcsolatok Kar Gazdaságföldrajz, Geo-ökonómia és Fenntartható Fejlődés Intézet
1995-ben szerzett közgazdász diplomát, 2002-ben PhD fokozatot a Corvinus Egyetem jogelődjén. 1997 -től alapító főszerkesztője a ,Kovász című folyóiratnak. 2015-ben iASK ösztöndíjas.
Fontosabb oktatott tárgyak, témakörök
Környezetgazdaságtan, Környezeti menedzsment, Agrárkörnyezetvédelem (2013-ig) Kutatási területe: ökológiai közgazdaságtan, környezet-gazdaságtan, kereszténység és fenntarthatóság, népesedés.

Kovács Károly a Magyar Vízipari Klaszter elnöke, a Magyar Víz és Szennyvíztechnikai Szövetség, MASZESZ elnöke. Az EWA (Európai Vízügyi Szövetség) elnöke.
Kovács Károly nevéhez fűződik a víziközmű fejlesztések tervezését, valamint vagyonértékelését megalapozó hazai Fajlagos beruházási költségkalkulációs, illetve az európai Dinamikus Költségelemzési útmutatók kidolgozása, a Több szempontú, Integrált Közművagyon értékelési Adatbázis (TIKA) szoftver, valamint számos környezetvédelmi technológiai fejlesztése és megvalósítása. Kutatási területe a víziközmű infrastruktúra pótlása, fenntarthatósága.

Magasházi Anikó, közgazdász, iASK ösztöndíjas a KRAFT csoport tagja. Aniko Magashazi is a PhD candidate at the International Relations Multidisciplinary Doctoral School at Corvinus University of Budapest. She graduated at the predecessor institution and obtained her univ.dr. degree there. She got involved in academic research following 20 years of experience in regional development in the Győr region and in the international financial sector in Hungary and in Austria. Her research in iASK concentrates on possible role of local institutions in fostering innovation in Hungary and the Visegrad region, embedded in global production networks of transnational corporations. She has lectured on subjects of international finance and regional economics at Corvinus University of Budapest and at conferences.

Pálvölgyi Tamás tanszékvezető egyetemi docens BMGE Környezetgazdaságtan tanszék
okleveles meteorológus (1985), a földtudományok kandidátusa (CSc, 1991) Oktatott tárgyak: energiagazdálkodás környezeti menedzsmentje, környezetstratégia, EU és magyar környezetpolitikák, stratégiai környezeti vizsgálat, fenntarthatósági stratégiák. Kutatási területek: éghajlatváltozás: hatások és sérülékenység elemzése, az alkalmazkodás és a megelőzés szakpolitikai lehetőségei, fenntartható fejlődés, fenntartható energiagazdálkodás, természeti erőforrás gazdálkodás, stratégiai tervezés a környezetvédelemben.

Szabó Lajos kutató, iASK egyetemi docens, Corvinus Egyetem Tanulmányait a Pannon Egyetemen (Szervező mérnök) és az ENI Scuola Superiore Enrico Mattei (Energiaügyi és környezetvédelmi közgazdász) intézményében végezte. Ph.D fokozatot a műszaki menedzsment területén szerzett 1997-ben, 2009-ben gazdaságtudományi területen habilitált. A Magyar Projektmenedzsment Szövetség alapító tagja. Kutatásai az interkulturális, a projekt- és a tudásmenedzsment területére koncentrálnak. A Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Karán 2012-2015 között dékán volt, 2006-2015 között a Menedzsment Intézetet vezette.

Szigeti Cecília egyetemi docens, a Széchenyi István Egyetem Nemzetközi és Elméleti Gazdaságtan Tanszékének oktatója, a Kautz Gyula Közgazdász Szakkollégium Programigazgatója. PhD fokozatát a Szent István Egyetem Gazdálkodás és Szervezéstudományi Doktori Iskolájában szerezte 2005-ben, 2013-ban a Nyugat-Magyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi Karán habilitált. Oktatóként a környezet-gazdaságtan és környezet-menedzsment, vállalati kultúrák és a közösségi gazdaságtan tárgy tantárgyfelelőse és oktatója. A Lépések a Fenntarthatóság felé című folyóirat szerkesztőbizottságának elnöke, Az ökológiai lábnyom határai című könyv szerzője.

Tóth Gergely Dr habil. Egyetemi docens, tanszékvezető a Pannon Egyetem, Georgikon Kar, Gazdasági és Társadalomtudományi Tanszékén Keszthelyen. Főtitkára a KÖVET-nek 2007-ben jelent meg A Valóban Felelős Vállalat-A fenntarthatatlan fejlődésről, a vállalatok társadalmi felelősségének (CSR) eszközeiről és a mélyebb stratégiai megközelítésről,címmel egy jelentős visszhangot kiváltó könyve. 2016-ban adták ki a máris jelentős visszhangot kiváltó könyvét: Gazdasággép - A fenntartható fejlődés közgazdaságtanának kettős története. címmel

Zilahy Gyula egyetemi docens, a BMGE Környezetgazdaságtan tanszékén. Közgazdász diplomát, PhD fokozatot és habilitált docensi címet szerzett a Corvinus Egyetemen, ahol két évtizedig tanított főleg környezeti menedzsmentet. 1998 tól az UNIDO hálózat tagjaként a Tisztább Termelés Magyarországi Központjának igazgatója. 2005-ben az University of Tennesseen Fulbright ösztöndíjas. 2010 - 2014 között a BCE CEMS akadémiai igazgatója. Kutatási területe: Fenntartható termelés és fogyasztás; Ipari ökológia, ipari parkok; A CSR a Kis- és Közepes Vállalatoknál; Vállalati részvétel a regionális fenntarthatósági kezdeményezésekben. Az iASK Kraft csoportjának kutatója.

Besenyei Monika, PhD hallgató Budapesti Corvinus Egyetem

Csuvár Ádám, PhD hallgató Kaposvári Egyetem  

Görög Georgina, PhD hallgató Kaposvári Egyetem  

Papp István, PhD hallgató, iASK ösztöndíjas

Szabó Mariann, PhD hallgató Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, iASK ösztöndíjas 

Rossen Tkatchenko, PhD hallgató Budapesti Corvinus Egyetem