FELSŐBBFOKÚ TANULMÁNYOK INTÉZETE KŐSZEG
HUN / ENG  

Adalékok az Iskola a határon kettős természetéhez - tanulmány Bányai János emlékének

2017. március 14. 08:08:14  nyomtatási kép

Fűzfa Balázs

"...ködbe veszõ tekintete lassan a

semmibe révedt, ahol ott gomolygott

a minden" - avagy adalékok az Iskola

a határon kettõs természetéhez"

 

Bányai János emlékének

Ottlik Géza regénye kétségtelenül korszakhatár: a posztmodern előtti utolsó pillanat a magyar (próza)irodalom történetében. De nemcsak korszak-, hanem stílushatárt is jelez ez a korpusz: mindenekelőtt a magas és a populáris irodalom közötti átjárás lehetőségeit (és korlátait?) modellálja, ugyanakkor gyermekirodalom és felnőtt irodalom határmezsgyéit is megkérdőjelezi, továbbá a lineáris és a hipertextuális szövegszerveződés lehetséges mintázataira is utal. Dolgozatom elsősorban e négy, konferenciánk által fölvetett szempontból szeretné vizsgálni azt a magyar regényt, amely "nemcsak szól valamiről, vagy mond valamit, hanem inkább [maga a] valami", azaz a határ-jelenséget mint olyat nemcsak leírja, hanem a maga lényegszerűségében ragadja meg. Így talán az sem véletlen, hogy nemcsak a regény, hanem annak recepciója is kétarcúvá vált az idők során. Erről szól dolgozatunk utolsó része.

 A kutatás a kőszegi Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete támogatásával valósult meg. Elhangzott Nyitrán, a Konstantin Filozófus Egyetem Közép-európai határ(sáv)ok című konferenciáján, 2016. szeptember 6-án.

Fűzfa Balázs írása a Híd 2016 őszi. számában.


A teljes előadás ITT olvasható az 56.oldaltól.