FELSŐBBFOKÚ TANULMÁNYOK INTÉZETE KŐSZEG
HUN / ENG  

Merre és hogyan tovább? - A kapitalizmus és kritikusai

2017. március 26. 15:00:21  nyomtatási kép

Jürgen Kocka német történész és társadalomtudós tartott nyitott előadást Kőszegen a Felsőbbfokú Tanulmányok Intézetének rendezésében május 8-án. 


Jürgen Kockát az FTI nevében Pók Attila történész köszönti

A Kapitalizmus és kritikusai - Hosszútávú kitekintés c. előadás nemcsak az Intézetből, de a városból is vonzott érdeklődőket. 


A több mint kétórás előadás és az azt követő diskurzus során a történeti előzményeket ismertette a német tudós. A 1300-as évekbeli firenzei bankházak indulásától, az ipari forradalmat követő elméleti gondolkodók tézisein át, a Wall Street-i "nem termelő" gazdasági tevékenységen keresztül, Kína sajátos - államkapitalista - piaci mechanizmusának elemzéséig.


A történelmi visszatekintés mellett a jelen, vagyis a globális kapitalizmus világának kérdései, illetve kétségei is felszínre kerültek. Mint például, hogy mennyire aknázza alá a középosztály elszegényedése a demokratikus berendezkedéseket a világban. Hogyan tovább, miután körbeért a globális kereskedelem? Vajon miért az információ lett a  legkelendőbb "áru" a modern globális piacon? Miként és kikből épül fel a következő társadalmi rend?


Május 09-én pedig egy szemináriumot tartott az FTI és a Pannon Egyetem Kőszegi Kampuszán tanuló diákoknak.

 

Jürgen Kocka - német történész és közgondolkodó

A MTA tiszteleti tagja. A fejlett országok 19-20. századi városi társadalmának és politikai folyamatainak kutatója, a bielefeldi iskola néven ismert történettudományi irányzat egyik vezéralakjaként hozzájárult az összehasonlító társadalomtörténet-írás elméleti alapjainak megteremtéséhez.

Kutatásai elsősorban a 19-20. századi német, európai és észak-amerikai városi polgárság a hagyományos és alsó középosztály (a kisvállalkozói és alkalmazotti réteg) társadalmi szerepének történeti változásaira irányulnak. Politikatudományi és államelméleti kérdések is vonzzák tudományos érdeklődését. Max Weber, Jürgen Habermas hatására strukturalista megközelítéssel is vizsgálta a politikai és társadalmi folyamatokat. Foglalkozott és foglalkozik a nemzetiszocializmus, a szocializmus, a Kelet és a Nyugat szembenállásával, a kettéosztott Németországgal és a demokrácia, illetve a diktatúra természetével, a politikai törekvések társadalmi következményeivel, az egyes társadalomfejlődési trendek hátterében álló okokkal.


További információk ITT talál.