FELSŐBBFOKÚ TANULMÁNYOK INTÉZETE KŐSZEG
HUN / ENG  

Kérdések és válaszok

2017. március 29. 15:15:56  nyomtatási kép

Avagy minden, amit tudni akar az ősszel induló, új Ipar 4.0 c. képzésünkről!

 

1.     Mi a pontos képzési program?

 

A képzés megnevezése:

 

Digitális Transzformáció és Ipar 4.0 alapképzés

 

A képzés 2 db tananyagegységből/ modulból áll össze, melyek a következő tárgyakat tartalmazzák:

 

 

Alapozó ismeretek

1

Kiber-fizikai rendszerek, Ipar 4.0 alapfogalmai és történeti fejlődése

2

Automatizált ipari megoldások

3

 Ipari mérnökség módszertanok, Lean szemlélet, REFA elemek

4

A termékfelelősség és a termékbiztonság jogszabályainak összefüggése

5

Társadalmi hatások, szociológia, humán menedzsment

6

Szervezetfejlesztés módszertanok, alkalmazási igényének megismerése

7

Vizualizáció, Ember-Gép kapcsolat (HMI) megismerése Ipar 4.0 megközelítésben

8

 Minőségköltségek, műszaki fejlesztések gazdaságossága

Szakmai törzsanyag

9

Hálózatok, kommunikáció, szenzorok

10

Önkiszolgáló, döntéshozó, döntéstámogató rendszerek

11

Intelligens gyártás algoritmusok

12

 Elosztott intelligencia, tudás megosztás

13

Autonóm rendszerek, kollaboratív automata

14

 Üzleti folyamatok Ipar4.0 szempont (Management 4.0)

15

Project management Ipar 4.0 folyamatos fejlesztés

16

Rendszer integráció, Ipar 4.0 vállalat menedzsment

17

VSM értéklánc optimalizáció

18

Járműipari támogató rendszerek

19

Big Data, Cloud management

 

 


 

2.     Mit tartalmaznak az egyes tárgyak?

 

1.       Kiber-fizikai rendszerek, Ipar 4.0 alapfogalmai és történeti fejlődése

Az ipar meghatározó technológiáinak korszakai, kialakulása - fejlődése

Az Ipar 4.0 terminológia, ernyőfogalom alapja

Gyártástechnológia kiemelt trendjei, koncepciói, elvárásai napjainkban azok nem termelő rendszerekre gyakorolt hatásai

 

2.      Automatizált ipari megoldások

Ipari automatizáció alapjai, gépelemek

Az Ipar 4.0 automatizált megoldásai, komponens szint, rendszertechnika

Az Ipar 4.0 alapú technológia az automatizált rendszerek tervezésében

 

3.      Ipari mérnökség módszertanok, Lean szemlélet, REFA elemek

Process Engineering

Költségszámítás és kalkuláció folyamat-költségekkel, Ipar 4.0 rendszerintegráció

Munkavédelem és munkabiztonság, kollaboratív gépek

 

4.      A termékfelelősség és a termékbiztonság jogszabályainak összefüggése

Az Ipar 4.0-hoz kapcsolódó nemzetközi jogszabályi környezet sajátosságai

Az Ipar 4.0-hoz kapcsolódó EU jogszabályi környezet sajátosságai

Az Ipar 4.0-hoz kapcsolódó nemzeti jogszabályi környezet sajátosságai

 

5.      Társadalmi hatások, szociológia, humán menedzsment

Ipari forradalmak társadalmi hatásai

Társadalmi és kulturális értékrendszerek, Technológiai paradigmák kapcsolata

Ipar 4.0 automatizáció, mesterséges intelligencia egyén és társadalmi hatása: gazdasági hatások, megváltozó munkakörök,

 

6.      Szervezetfejlesztés módszertanok, alkalmazási igényének megismerése

A szervezetfejlesztés fogalma: Ipar 4.0 hatása a szervezetek működésére

Fogalmak, értelmezések

Szolgáltatási folyamatok, Üzleti folyamatok, Team coaching metódusok

 

7.      Vizualizáció, Ember-Gép kapcsolat (HMI) megismerése Ipar 4.0 megközelítésben

Felhasználói Interfészek szerepe, funkciója

Érettségi szintek, és HMI evolúció

HMI elemek, (HW-SW-virtuális valóság)

 

8.      Minőségköltségek, műszaki fejlesztések gazdaságossága

Belső és külső hibaköltségek tradicionális szemlélet vs. modern szemlélet

Minőségköltség modellek, változások Ipar 4.0 aspektusból

Ipar 4.0 minőségszemlélet (mérleg: előnyök hátrányok, trendek)

 


 

 

9.      Hálózatok, kommunikáció, szenzorok

Klasszikus automatizációs piramis felépítése, struktúrája

Szenzor, Eszköz, kontrol, vállalat szintek elemei

Szenzorok méréstechnikai kapcsolatrendszere

 

10.   Önkiszolgáló, döntéshozó, döntéstámogató rendszerek

Számítógép alapú információs rendszerek

Üzleti Intelligencia

Interactive SW alapú rendszerek

 

11.    Intelligens gyártás algoritmusok

Gyártás támogató rendszerek (MES) és üzleti intelligencia termelői környezetekben

MES Termelési folyamat adatok

Gyártás transzformáció elemek

 

12.   Elosztott  intelligencia, tudás megosztás

Intelligencia ciklus, mint szervezeti alap (hálózat intelligencia)

Gyártás modellek:

Elosztó rendszerek: tudás management, szervezeti memória,

 

13.   Autonóm Rendszerek, kollaboratív automata

Technológia evolúció hagyományos robot és kollaborative robot és AGV területeken

Kollaboratív robotok biztonsági szabványa: ISO/TS 15066:2016

Autonóm és hagyományos rendszerek integrációja

 

14.    Üzleti folyamatok Ipar 4.0 szempont (Management 4.0)

Üzleti modellezés alapok

Management 4.0 vezetési elvárásai

Duális management: digitális érték maximalizáció

 

 

15.   Project Management Ipar 4.0 folyamatos fejlesztés

Projektmenedzsment története és meghatározása

Konfliktuskezelés

Csoportos döntéshozatalai és minőségfejlesztő módszerek

 

16.   Rendszer integráció, Ipar 4.0 vállalat menedzsment

Rendszerintegráció megközelítések: Vertikális, csillag, spagetti, horizontális, ESB, EAI

OLAP (Online Analytical Processing, OLAP Tools)

Rendszer integráció tervezés, implementálás megközelítések

 

17.   VSM értéklánc optimalizáció

Értékáram értelmezés Ipar 4.0 szempontból

Értékáram management

 


 

 

18.   Járműipari támogató rendszerek

B2B Integration Software (Business to Business)

Master Data Management (MDM)

Adat Minőség Management (DQM)

 

19.    Big Data, Cloud management

Szoftverrel támogatott minőségirányítás,
ARIS, IMDS, REACH,

 

 

3.     Milyen a képzésben résztvevők teljesítményét értékelő rendszer?

 

Minden oktatási modul ismeretet felmérő modulzáró vizsgával zárul, és a modulzáró vizsgák átlageredménye adja meg a képzészáró eredményt. A modulzáró vizsgákról a modulok végén jelen képzési program az alábbiak szerint rendelkezik:

 

A képzésben részt vevő számára abban az esetben állítható ki tanúsítvány, ha részt vett az adott modulhoz tartozó tanórák legalább 80 százalékán, illetve sikeresen teljesítette az adott modul végén megtartott záróvizsgát. A záróvizsga a szakmai vezető döntése alapján írásbeli és/vagy szóbeli részből áll. Megfelelési szint : 60%. Ha szakmai vezető döntése alapján szóbeli és írásbeli vizsga is szükséges, akkor a 60%-os megfelelési szint a két vizsgára külön-külön értendő.  

A modult záró vizsga minősítése: megfelelt/nem felelt meg.

 

Az intézmény értékelési rendszerében a hallgatók nem osztályzatot kapnak, hanem teljesítményüket százalékban mérjük. A teljes képzés elvégzéséről akkor állítható ki tanúsítvány, amennyiben mindkét modult sikeresen elvégezte.

 

 

4.     Mennyi a képzés engedélyezett óraszáma?

 

 

Elméleti órák száma

104

Gyakorlati órák száma

48

Összes óraszám

152

 

 

5.     Mennyi ideig tart a képzés?

 

A tárgyakat 8 óra/ tantárgy formában oktatják az oktatók. A képzések napja péntek-szombat, minden 2. héten. A képzés teljes időtartama kb. 4 hónap.

 


 

 

6.     Melyek a programba való bekapcsolódás feltételei?

 

Iskolai végzettség

Érettségi bizonyítvány

Szakmai végzettség

Nincs előírás

Szakmai gyakorlat

Nincs előírás

Egészségügyi alkalmasság

Nincs előírás

Előzetesen elvárt ismeretek

Középfokú szintű matematikai ismeretek, amelyeket képzésre jelentkező érettségi bizonyítvánnyal (szakközépiskolai / gimnáziumi) vagy előzetes tudásmérés során igazol

Egyéb feltételek

Nincs egyéb feltétel

 

 

7.     Melyek a programban való részvétel feltételei?

 

Részvétel követésének módja

A résztvevők által aláírt jelenléti ív, amely a Haladási napló része.

Megengedett hiányzás

maximum a teljes képzési óraszám 20%-a (31 óra)

Egyéb feltételek

A hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelő felnőttképzési szerződés megkötése.

 

 

8.     Melyik a tervezett célcsoport?

 

A képzés célcsoportja

Minden magyar munkavállaló, vagy munkát kereső, aki a digitális transzformáció jelentőségével tisztában van, és készségeit, tudását ennek megfelelően fejleszteni szeretné.

 

 

9.     Kihelyezett képzésre van-e lehetőség? Ha igen, hány főtől?

 

A tervezett képzés iskolarendszerű képzésként indul, ám egy személyes egyeztetés során javasoljuk, hogy a konkrét igényeket és lehetőségeket átbeszéljük.

 

 

10.  Kik az oktatók?

 

Az oktatók felsőfokú végzettséggel, oktatási gyakorlattal rendelkező szakemberek. A képzés összeállítása során alapfeltétel volt az iparági gyakorlat megléte, így a technológiai tárgyak oktatói jelenleg is ipari környezetben tevékenykedők közül kerültek ki.

 

 

11.  A képzés magyar nyelven történik-e?

 

Igen, a képzés és az oktatási anyagok magyar nyelvűek.

 

 

12.  Milyen referenciákkal rendelkeznek a képzés vonatkozásában?  

 

Az oktatók egyénileg is rendelkeznek oktatói referenciákkal, (iparági műszaki tréningek, felsőfokú képzési intézmények) a képzés maga az innovatív volta miatt egy új képzésként fog megjelenni a felsőoktatási területen.

 

 

13.  Képzés formája, maximális létszám?

 

A képzés formája csoportos képzés, a maximális csoportlétszám 40 fő.