FELSŐBBFOKÚ TANULMÁNYOK INTÉZETE KŐSZEG
HUN / ENG  

Kreatív városok és fenntarthatóság

2014. október 20. 10:00:36  nyomtatási kép


Javaslatok a Duna-stratégia megvalósítására Nyugat-Pannónia példáján  

Szerzők: Miszlivetz Ferenc és az ISES kutatói 

"A kötet két tanulmányt tartalmaz: Első rész: A KRAFT-index (Miszlivetz Ferenc és Márkus Eszter); Második rész: Kreatív város - fenntartható vidék. Kőszeg-Szombathely város-együttes (Miszlivetz Ferenc, Bariska István senior, Bakó Béla, Szász Iza, Katona Linda, Manga Ádám és Takács Zsolt). A kutatás nagy értéke, hogy egy olyan rendkívül fontos és aktuális kérdéskörben, mint az integrált város- és vidékfejlesztés, részben elméleti és módszertani problémák megvitatására vállalkozik, másrészt egy meghatározott régióra konkrét javaslatokat dolgoz ki. A fenntartható fejlődés elvének megfogalmazása a Bruntland-bizottság által még 1987-ben megtörtént: "A fenntartható fejlődés olyan fejlődés, amely kielégíti a jelen generáció szükségleteit anélkül, hogy veszélyeztetné a jövő generáció esélyeit arra, hogy ők is kielégíthessék szükségleteiket." Az elvet azóta kiszélesítették és továbbfejlesztették, de még mindig sok leegyszerűsítés és félreértés van körülötte. A tanulmány nagy értéke, hogy a fenntarthatóság problémáját komplexen közelíti, s a környezeti szempontok mellett megfelelő hangsúlyt helyez a gazdasági, társadalmi, szociális vagy éppen a politikai és közigazgatási szempontokra." (Részlet Palánkai Tibor recenziójából)

Savaria University Press : Szombathely, Kőszeg, 2014. 208 p.