FELSŐBBFOKÚ TANULMÁNYOK INTÉZETE KŐSZEG
HUN / ENG  

Dimitar Nikolovski

Életrajz

Skopjéban jogot hallgatott, majd mesterfokon politikatudományt tanult a budapesti Közép-Európa Egyetemen, valamint Szarajevóban és Bolognában. Több kutatóközpontban dolgozott Macedóniában és Bosznia-Hercegovinában, munkatársa a skopjei Európai Tréningközpontnak. Jelenleg PhD hallgató Varsóban a Lengyel Tudományos Akadémia Társadalomkutató Doktori Iskolájában, valamint a kőszegi Felsőbbfokú Tanulmányok Intézetének fiatal kutatója.
Kutatás


Korábbi kutatásaim középpontjában a dél-kelet-európai populista pártok és a civil társadalom kapcsolata állt. Az iASK-ben végzett munkám során el kívánom mélyíteni és újabb területekre fogom kiterjeszteni korábbi vizsgálataimat. Különösképpen foglalkoztat a közép- és kelet-Európai civil mozgalmak állásfoglalása olyan, a mai társadalmat intenzíven foglalkoztató, égető kérdésekről, mint például az európai integráció, a demokrácia kihívásai vagy a migrációs kérdések. Mindemellett tanulmányozom az Európa más régióiban működő baloldali populista pártokat is. További feladatom még az iASK-ben az Intézet kapcsolatrendszerének kiterjesztése a nyugat-balkáni eseményekkel, foglalkozó kutatási projektek és kutatóintézetek irányába.
iASK-kérdés


Hogyan képesek a jelen technológiai, gazdasági és politikai fejleményei előmozdítani a civil társadalom azon képességét, hogy a demokrácia védelmezőjeként lépjen fel?