FELSŐBBFOKÚ TANULMÁNYOK INTÉZETE KŐSZEG
HUN / ENG  

Palánkai Tibor

Palánkai Tibor, magyar közgazdász, akadémikus. Az európai integráció gazdaságtana és a nemzetközi munkamegosztás témaköreinek neves kutatója. 1977 és 1983 között a Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem tudományos rektorhelyettese, 1997 és 2000 között a jogutódintézmény, a Budapesti Közgazdasági (és Államigazgatási) Egyetem rektora.1961-ben szerzett doktori fokozatot, majd ezután az MKKE nemzetközi gazdasági és politikai kérdések tanszékén kapott állást. Itt 1982-ben egyetemi tanári kinevezést kapott a világgazdasági tanszékre. Előtte még docensként az egyetem tudományos rektorhelyettesi tisztségét töltötte hat évig (1977–1983). 1983-ban a világgazdasági tanszék vezetőjévé nevezték ki, amely pozíciójában többször megerősítették. A tanszéket 1995-ig vezette. 1997-ben az addigra már Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemre átnevezett intézmény rektorává választották, amely tisztséget 2000 februárjáig viselte (2000-ben az egyetem felvette a Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem nevet). Ekkor az Európai Tanulmányi és Oktatási Központ igazgatójává nevezték ki. 2008-ban emeritálták.

Oktatói pályafutása alatt számos külföldi intézményben dolgozott: 1966–1967-ben Ford-ösztöndíjjal kutatott az USA-ban, ezenkívül 1971-ben az angliai Sussexi Egyetem vendégkutatója, 1987-ben a Páviai Egyetem, 1992 és 2004 között a brugge-i College of Europe vendégprofesszora volt. 1989 és 1990 között a New York-i Kelet–Nyugati Biztonsági Kutatóintézetnél dolgozott.

Több tudományos társaság vezetésében vett részt: 1997 és 2000 között a Magyar Akkreditációs Bizottság tagja volt. Emellett az Európai Tanulmányok Magyar Bizottságának alelnökévé választották. 2000-ben az Európai Tanulmányi Központok Akadémiai Tanácsa elnöke lett.

1973-ban védte meg a közgazdaság-tudományok kandidátusi, 1986-ban akadémiai doktori értekezését. Az MTA Közgazdaság-tudományi Bizottságának és a Nemzetközi Gazdasági és Fejlődéstani Bizottság munkájában kezdett részt venni, utóbbinak elnöke is lett. 1995-ben a Magyar Tudományos Akadémia levelező, 2004-ben rendes tagjává választották. Tudományos munkássága mellett aktív szerepet vállalt az üzleti és a közéletben is. 1991 és 1992 között az Országos Kőolaj- és Gázipari Tröszt (ma a MOL Nyrt. része) felügyelő-bizottságának, 1994 és 1995 között az Állami Vagyonkezelő Rt. igazgatótanácsának tagja volt. 1996 és 1999 között a MOL Rt. igazgatóságában is dolgozott. 2002-2007 között a Magyar Fejlesztési Bank Zrt. igazgatóságának alelnöke. 1996 és 1998 között az Integrációs Stratégiai Munkacsoport gazdaságpolitikai koordinációs témacsoportjának vezetője, valamint 2002 és 2004 között az Európai Unióhoz történő csatlakozást elősegítő EU Kommunikációs Közalapítvány elnöke volt. 2003. március 3-án a Mindentudás Egyeteme előadója volt. Előadásának címe az Európai integráció volt.

Kutatási területe az európai integráció folyamata és gazdaságtana, az integráció elmélete, a fejlett országok alkalmazkodása és a nemzetközi munkamegosztás világgazdasági vizsgálata.

Kutatásainak egy súlypontja a világ energiagazdaságának, illetve a gazdasági hadviselés kérdéseinek vizsgálata. Emellett az integrációelmélet gazdasági ágának továbbfejlesztésével. E témakörön belül a monetáris integráció összefüggéseire összpontosított különös tekintettel. Magyarország európai uniós csatlakozása előtt az integráció új jelenségeivel foglalkozott és eredményei alapján javaslatokat dolgozott ki az ország társulásával és teljes jogú tagságának elősegítése terén. Több mint kétszázötven tudományos publikáció szerzője vagy társszerzője.