FELSŐBBFOKÚ TANULMÁNYOK INTÉZETE KŐSZEG
HUN / ENG  

Palánkai Tibor

közgazdász, akadémikus

Palánkai Tibor 1960 júliusa óta dolgozik a Budapesti Corvinus Egyetemen (MKKE-BKAE), ahol Világgazdasági tanszék munkatársa, 1982 óta egyetemi tanára. 2008 március 1-tól Emeritus professzori címet kapott. 1977. és 1983. között az egyetem tudományos rektor-helyettese, 1983. és 1995. között a Világgazdasági tanszék vezetője,  1997 és 2000  között a z Egyetem rektora. 2007-ig a BCE Európai tanulmányi és Oktatási Központ igazgatója. 2008-tól nyugdíjas, a BCE emeritus professzora.


1973-ban szerezett kandidátusi címet, "A nemzetközi gazdasági integráció néhány elméleti kérdése" című értekezéssel, ami könyv formában "Nyugat-európai integráció" címen 1976-ban jelent meg. Akadémiai doktori értekezését 1986-ban védte meg. Az MTA közgyűlése 1995 decemberében levelező taggá választotta, 2004. májusától az MTA rendes tagja.


Kutatásait elsősorban a nemzetközi integráció, a 90-es évektől főként az európai integráció, a kelet-európai átalakulás és a magyar EU csatlakozás összefüggéseire koncentrálta. Kiemelten foglalkozott a gazdasági unó és a gazdaságpolitikai koordináció, valamint az integráció mérésének kérdéseivel. Az elmúlt közel négy évtizedben mintegy 400 magyar nyelvű és 100 idegen nyelvű publikációt tett közzé, amelyből 7 önálló könyv - 3 angol nyelven - jelent meg.


1990-es évek óta részt vesz az European Community Studies Association (ECSA Europe), valamint a Jean Monnet program munkájában. Alelnöke a Lisbon Civic Forum Németországban bejegyzett egyesületnek, ami több ország kutatóit tömöríti a Lisszaboni Program megvalósulásának segítése érdekében.


Az elmúlt 20 évben külföldön rendszeres oktatói tevékenységet végzett (Páviai Egyetemen, vagy a Helsinki School of Economics and Business Administration). 1994 és 2004 között a Bruges-i College of Europe oktatója volt, minden évben féléves kurzust tartott "Integráció Közép- és Kelet-Európában" címen. Az Európa-tanulmányok terén végzett oktatói tevékenységért 1994-ben a régióban az elsők között kapta meg a Jean Monnet Chairholder címet. 2001. júliusában a brüsszeli EU Bizottság mellett működő Európai Egyetemi Tanács (Conseil Universitaire Européen) tagjává (tanácsokat ad és pályázatokat bírál el) választotta, ahol a csatlakozó országokat képviseli.2007-től elnyerte a Jean Monnet Professor ad Personam címet.


1998-ban megkapta a Magyar Köztársaság Érdemrend Középkeresztjét. 2009-ben az európai integráció kutatásában végzett munkájáért Széchenyi díjat kapott. 2010-ben a Brüsszeli Bizottság a 2010-es Jean Monnet díjat neki ítélte meg.


Feleség Kratochwill Krisztina.
Gyerekek: Mária (1964) és Gábor (1971).