FELSŐBBFOKÚ TANULMÁNYOK INTÉZETE KŐSZEG
HUN / ENG  

Andrzej Rychard

RYCHARD, ANDRZEJ, a
Lengyel Tudományos Akadémia professzora


 


Rychard Andrzej a
Lengyel Tudományos Akadémia Filozófia és Szociológia Intézetének igazgatója.
Szociológus professzorként elméleti és empirikus kutatásokra vállalkozik,
amelyek során az állam, a gazdaság és a társadalom közötti viszonyt, a
politikai és gazdasági rendszerek társadalmi legitimációját, az egészségügyi
rendszerek szociológiáját, illetve a történelmi és kulturális örökség jelenlegi
társadalmakban való szerepét vizsgálja. Fő kutatási területe a Közép- és
Kelet-Európában zajló átmeneti folyamatok tág értelemben vett intézményes
vizsgálata: a politikai és gazdasági intézmények közötti viszony, illetve ezek
társadalmi vonatkozásai.  Mindezt a
változást befolyásoló tényezők, az útjában álló politikai és társadalmi
akadályok, illetve az általa kiváltott következmények tükrében elemzi. A legitimáció
és a stabilitás egyéb tényezőinek szerepét vizsgálja. Munkáiban szintén elemzi
a "fentről érkező" reformok hatását, illetve a kommunista államokban végbemenő
változások forrásaiként tekinthető spontán változások fontosságát.

Szerzője, illetve társszerzője több mint 100 tudományos publikációnak,
amelyek lengyel, brit, svéd és amerikai szakfolyóiratokban jelentek meg,
ideértve könyveket és monográfiákat, illetve 19 kutatási projekt vezetője/társvezetője.
A Lengyel Társadalom felépítése és Dinamizmusai (Structure and Dynamics of the
Polish Society) nemzeti kutatási program tudományos titkára (1982, 1985).