FELSŐBBFOKÚ TANULMÁNYOK INTÉZETE KŐSZEG
HUN / ENG  
A közelmúlt eseményei
2017. május 20.
08:30
KRAFT konferencia és workshop Keszthelyen

"A hazai fenntartható fejlődés vezérfonala az ENSZ 17 fenntarthatósági célja tükrében" 

címmel rendez közös tematikus konferenciát a Felsőbbfokú Tanulmányok Intézetének (Institute of Advanced Studies Kőszeg) KRAFT és Fenntartható Fejlődés munkacsoportja.


Pannon Egyetem, Georgikon Kar, "A" épület

Helyszín: Keszthely, Deák Ferenc u. 16. I. emelet, Dékáni tanácsterem

Időpont: 2017. május 19-20.

A konferencia részletes programja ITT olvasható.A kőszegi Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete (iASK) május 19-20-án rendezi meg az ENSZ Fenntartható Fejlődési céljainak nemzetközi és hazai feladataival kapcsolatos konferenciáját Keszthelyen: "A hazai fenntartható fejlődés vezérfonala az ENSZ 17 fenntarthatósági célja tükrében" címmel. Az iASK KRAFT és Fenntartható fejlődés munkacsoportjainak az együttműködésével megvalósuló eseményen neves hazai szakértők vitatják meg a 2015 őszén elfogadott célkitűzések által jelentett kihívásokat.

Az Európai Unió és így Magyarország is jelentős erőfeszítéseket kell, hogy tegyen és tesz is a fenntarthatósági célkitűzések megvalósítása érdekében. Jelentősek azonban az eltérések a konkrét feladatok és az azok megvalósítására rendelkezésre álló eszközök tekintetében a világ többi országai és az EU, illetve az Unió egyes országai között. Magyarország és az európai államok jelentős része kedvező helyzetben van a legtöbb céllal kapcsolatban, hiszen nagy hagyományokkal rendelkeznek a hatékony egészségügy és közoktatás területén, kiépült intézményrendszerek biztosítják az alapvető emberi jogokat és a környezet állapotának a védelmét.

Feladatok azonban vannak, például a termelési folyamatok optimalizálása területén, ami még ma is jelentős potenciált rejt magában (pl. a KKV-k körében) vagy a fenntarthatatlan fogyasztási szokások tekintetében, mivel a pazarló, anyagias életszemlélet kioltja a hatékonyság javulásának segítségével elért eredményeket.Az Európai Unió országaiban alkalmazott gyakorlatok ráadásul jelentős hatással vannak más fejlett és fejlődő régiók gazdasági, társadalmi és környezeti tényezőire. A környezetszennyezés ’exportálása’, az olcsó munkaerő és a gyenge intézményrendszerek kihasználása a világ szegényebb országaiban már régóta felveti a fejlett országok felelősségét, azonban a vállalati gyakorlatok lassú átalakulása ellenére áttörést még nem sikerült elérni a területen.

A fenntartható fejlődéssel kapcsolatos célkitűzések a helyi és regionális szinteken is jelentős összefogásra serkentenek: a városok és kistérségek szerepe felértékelődik nem csak a helyi jelentőségű kérdések (mint például a versenyképes ipar betelepülése, a fiatalok megtartása) tekintetében, hanem az olyan globális folyamatokkal kapcsolatban is, mint az éghajlatváltozás.

A konferencia szerkezete követi az ENSZ 17 fenntarthatósági célját. Minden célt két-három neves hazai szakértő dolgoz fel a nemzetközi célkitűzések és az európai, illetve hazai feladatok tekintetében. A konferencia lehetőséget fog teremteni a lehetséges fejlődési forgatókönyvek felvázolására és megvitatására és - reményeink szerint - az általános érvényű alapelveken túl néhány konkrét javaslat megfogalmazására is.