FELSŐBBFOKÚ TANULMÁNYOK INTÉZETE KŐSZEG
HUN / ENG  

FENNTARTHATÓSÁG-TUDOMÁNYI Program


A fenntarthatóság-tudomány


" ...összekapcsolja az egyes szaktudományokat és a gyakorlatot Északról és Délről, a globális és a helyi nézőpontokat, a természet- és társadalomtudományokat, valamint a műszaki- és orvostudományokat. A fenntarthatóság-tudomány sem alap-, sem alkalmazott tudományként nem határozható meg, hanem olyan területként, melyet a vizsgált problémakörök definiálnak és nem az általa alkalmazott diszciplinák; a tudás és a cselekvés előmozdítására való igényt szolgálja a két különbözö típusú kutatás közötti kapcsolódások létrehozásával."

 (W.C. Clark. “Sustainability Science: A room of its own" ["A fenntarthatóság-tudomány mint autonóm terület]. Proc. Nat. Ac. Sci., 104 2007: 1737-1738).
 


Kiindulópont: Az el nem ért Milleniumi Fejlesztési Célok (MDG)

Hogyan tovább? Az új egyetértés: A  Fenntartható Fejlődési Célok (SDG)


Az iASK válasza: 

A Fenntarthatóság-tudományi Program elsődleges célja, hogy hatékony eljárásokat dolgozzon ki a regionális, a nemzeti és a helyi döntéshozatali folyamatok támogatására. A legkorszerűbb adat- és tényalapú módszerek – a Big Data, a bizonytalanság- és kockázatelemzés, a fenntarthatóság mennyiségi, adatszerű elemzése, a globális modellezés, az ágens-alapú modellezés, a komplexitás és nagy hálózatok – segítségével kísérli meg a fenntarthatóság pályáinak megtervezését.

 A program kiindulópontokként a következő területekkel foglalkozik:

 A fenntartható-tudományi program a társadalomtudományok, műszaki tudományok, illetve a természettudományok közötti kölcsönös kapcsolatok feltárásával és hatékonyabbá tételével épít hidat a politikai döntéshozatal és tudomány közötti szakadék áthidalása érdekében.. Ezen a területen a kutatás egyik alapkérdése  a különbözö térbeli és időbeli skálák egymásba ágyazása az optimális fenntartható fejlődési stratégiák meghatározásához. A Program más iASK Központokkal és programokkal szoros együttműködésben implementálja projektjeit.


A Központ koordinátora: Szöllősi-Nagy András


Kutatók: