FELSŐBBFOKÚ TANULMÁNYOK INTÉZETE KŐSZEG
HUN / ENG  

Kraft - Kreatív város és Fenntartható Vidék Központ 

Kreatív Városok és Fenntartható Vidék

 

A globális válság leértékelte a hagyományos befektetési és vidékfejlesztési stratégiákat, miközben felértékelődött a kreativitás, a tudástermelés és a társadalmi-gazdasági kohézió. Az innováció a fennmaradás nélkülözhetetlen feltételévé vált.

A Kreatív város - fenntartható vidék (KRAFT) olyan, innovatív, regionális fejlesztési koncepció  amely arra a felismerésre épül, hogy egy régió vagy város fejlesztéseinek, beruházásainak sikerét döntő mértékben meghatározza az adott térség gazdasági és társadalmi szereplőinek hatékony együttműködése és ennek összekapcsolása a kulturális örökség újszerű menedzsmentjével. Az integratív szemlélet a jövő sikerének, valamint a társadalmi-gazdasági és ökológiai fenntarthatóság együttes megteremtésének kulcsa.

A KRAFT koncepció a fenntartható fejlődést az ökológiai, a gazdasági és a társadalmi fenntarthatóság harmóniájaként értelmezi. Fontos eleme a "puha tényezők" -  a kreativitás, innovációs képesség, új tudás létrehozása és hatékony átadása, a bizalom, az együttműködési figyelembe vétele és összehasonlíthatóvá tétele.


A KRAFT projekt honlapja: ITT!

 

A KRAFT index

egy olyan komplex mutatószám-rendszer, amely együttesen jelzi a városok és vonzáskörzetük, a városfüzérek, vagy az (akár országhatárokon túlnyúló) régiók fejlődési irányait, hálózatosodását, fontosabb szereplőik együttműködési készségét és kapacitását, kreativitási potenciálját és a szereplők szinergiáiból fakadó lehetőségeket. A KRAFT-index nem csupán egy állapotot,  rögzít, hanem folyamatokat vetít előre, tendenciákat azonosít és értékel. Az index a kreatív város-fenntartható vidék integratív szemlélet alapján három tulajdonságcsoportot mér: (a) a kreativitási és innovációs potenciált, valamint az új tudás létrehozásának képességét; (b) a társadalmi és kapcsolati tőkét, a hálózati potenciált és együttműködési képességet; (c) a fenntarthatósági potenciált. A KRAFT-index az egyes potenciálokat több pillére bontja és több összetevő mentén méri, elemzi és biztosítja a szükségessé váló összehasonlításokat. Ebből fakadóan tükröt is tart a fontosabb szereplőknek, lehetővé téve ezáltal a fejlesztési, együttműködési irányok kijelölését, adott esetben szükséges módosítását is.

A KRAFT módszertan segítségével jelenleg két régióban zajlanak fejlesztések és kutatások: a Kőszeg-Szombathely város-együttesben, valamint Keszthelyen és környékén. További városok, város-együttesek és kisrégiók esetében - Nagykanizsa, Zalaegerszeg, Veszprém, Balatonfelvidék és a Káli-medence - a kutatás előkészítési fázisban van.
Kapcsolódó projektek:

 

Kulturális Örökség és Bölcsészettudományok


Beszélő Házak Kőszegen


Digitális bölcsészettudományok projekt


A Központ koordinátora: Gaál Zoltán, professzor emeritus, Pannon Egyetem

A Központ munkatársai:

- Mátay Mónika (Beszélő Házak)

- Pók Attila

- Szabó Lajos

- Zilahy Gyula


A Központ ösztöndíjas kutatói 2016 őszén:

Senior kutatók:

Csepeli, György: Development of Conflict Resolution Competence in Local Communities
Neve, Mario: Scale Issues in Studying Urban Networks


Post-doktor kutatók:

Ernszt, Ildikó: Alliance of Cities? Subregions? Empty Words or Real Cooperation? 
Fehérvölgyi, Beáta: Creative City development Driven by Culture
Keller, Krisztina: Measuring the Soft Factors of the KRAFT index in Nagykanizsa and Intensifying Settlement Twinning Relationships for the sake of Revitalising the Association of Pannon Cities
Lőrincz, Katalin: Sustainable Business Models in Urban Destinations: Approaching the KRAFT Concept
Tóth-Kaszás, Nikoletta: Ivory-Tower Ideas or Sustainable Strategic Considerations? - or how urban projects fit into sub-regional development strategies?

Junior kutatók:

Markovits, Szabina: Soft Elements of the KRAFT Program: Empirical Enquiry in the Kőszeg Community and Their Cultural Characteristics
Söptei, Imre: Religious Aspects of Cultural Heritage
Szabó, Mariann: Boosting Wealth by Local Economic Development Tools in Kőszeg and its Surroundings
Trádler, Henrietta: Public Space and Violence in Kőszeg