FELSŐBBFOKÚ TANULMÁNYOK INTÉZETE KŐSZEG
HUN / ENG  

Preambulum


Az Intézet létrehozására egy olyan történelmi pillanatban kerül sor, amikor a világ a mindenre kiterjedő globális kiszámíthatatlanság és az egyre erősödő "összekapcsoltság", a szoros kölcsönös függés állapotába került. A sok éves előkészítő munkánkban iránymutatóan résztvevő Hankiss Elemér szavaival: a bizonytalanság új korszakába jutottunk. Egyre többen érzik — Magyarországon és a nagyvilágban --, hogy többszörös útelágazáshoz érkeztünk. 

Merre tovább? 

Milyen lesz az életünk tíz, harminc, ötven év múlva? 

Egyáltalán élet lesz-e az, vagy tengődés? 

A rohamos népességnövekedés és az ellenőrizhetetlen migráció, az éghajlatváltozás, ezek összefonódó hatásaként a gyors urbanizáció és a fokozódó városszéli nyomor, a természetes élőhelyek zsugorodása - drámai jelek Földünk állapotáról. S ha e globális válságjelek alapján vizsgáljuk a világ nagy régióinak politikai instabilitását, a fokozódó erőszakot, a lezajlott és az előre sejthető pénzügyi válságokat, egyre csak szaporodnak a kérdések és egyre nehezebb megnyugtató válaszokat találni. 

Képesek leszünk-e megbirkózni, és ha igen, milyen áron ezekkel a halmozódó hatásokkal? 

Képesek vagyunk-e kreatívan alkalmazkodni a változásokhoz és feltalálni magunkat egyre váratlanabb helyzetekben?

Találunk-e alkalmas válaszokat, tudjuk-e majd mindennapi életünkben alkalmazni az új megoldásokat? 

Nem tartanak-e minket végső fogságban elavult eszmék és változásra képtelen intézmények? 

Mi lesz velünk? 

Mi lesz a gyerekeinkkel? 

Mi lesz a földi élettel? 

Fenntartható pályán mozog-e az emberiség, vagy rohanunk az összeomlás felé?